Mik az emberi jogok?

Ez alkotja egy olyan világ alapját, amely a szabadságra, igazságosságra és békére épül

Míg néhány szótár „kiváltságként” határozza meg a „jog” szót, amikor az emberi jogokkal kapcsolatban használjuk, ennél sokkal alapvetőbb dologról beszélünk. Mindannyiunknak járnak bizonyos alapvető jogok, egyszerűen annál az oknál fogva, hogy embernek születtünk. Ezeket nem egyszerűen kiváltságoknak hívják, amelyek valaki kénye-kedve szerint elvehetők, hanem „emberi jogoknak”.

„Jogoknak” nevezzük őket, mert lehetővé teszik, hogy legyünk valami, tegyünk valamit, vagy birtokoljunk valamit. Ezek a jogok a mi védelmünkre szolgálnak olyan emberek ellen, akik bántani akarnak, vagy kárt akarnak okozni nekünk. Abban is segítenek, hogy összeférjünk egymással, és békében éljünk.

Emberi jogok meghatározása

Ember (főnév): értelmes élőlény, aki ésszerűen működő közösségben él; egy férfi, nő vagy gyermek; egy személy.

Jogok (főnév): döntési, cselekvési szabadság; lehetőség előnyök és lehetőségek felhasználására, korlátozások nélküli cselekvésre, amit mások nem tilthatnak meg erkölcsi vagy törvényes okokra hivatkozva.

Emberi jogok (főnév): a legalapvetőbb szabadságok, kiváltságok, amelyek minden emberi lényt megilletnek csupán azon az alapon, hogy embernek született.

A fenti definíciók szerint a jog egyfajta szabadság.

Mik az emberi jogok?

Ha az utcai embereket kérdeznéd: „mik az emberi jogok?”, sok különböző választ kapsz. Megmondanák azokat a jogokat, amelyekről tudnak, de nagyon kevés ember ismeri a jogaikat.

Ha az emberek nem ismerik jól az emberi jogokat, akkor olyan visszaélések történhetnek, mint a diszkrimináció, az intolerancia, az igazságtalanság, az elnyomás és a rabszolgaság.

ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

A II. világháború kegyetlenkedései és hatalmas emberveszteségei nyomán született meg az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amelyet 1948-ban írtak alá, hogy közös egyetértés legyen arról, hogy mik azok a jogok, amelyek mindenkit megilletnek. Ez alkotja egy olyan világ alapját, amely a szabadságra, igazságosságra és békére épül.