30 emberi jog, 30 videó

Ez alkotja egy olyan világ alapját, amely a szabadságra, igazságosságra és békére épül

Sok ember tud valamennyit a jogairól. Általában tudják, hogy joguk van az ételhez és egy biztonságos tartózkodási helyhez. Tudják, hogy joguk van fizetést kapni az általuk elvégzett munkáért. De van sok más jog is. Ha az emberek nem ismerik jól az emberi jogokat, akkor olyan visszaélések történhetnek, mint a diszkrimináció, az intolerancia, az igazságtalanság, az elnyomás és a rabszolgaság.

1948-ban született meg az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, hogy közös egyetértés legyen arról, hogy mik azok a jogok, amelyek mindenkit megilletnek. Ez alkotja egy olyan világ alapját, amely a szabadságra, igazságosságra és békére épül.

1. Emberi jog

Mindannyian szabadok és egyenlők vagyunk.

2. Emberi jog

Nincs megkülönböztetés.

3. Emberi jog

Az élethez való jog.

4. Emberi jog

Nincs rabszolgaság.

5. Emberi jog

Nincs kínzás.

6. Emberi jog

Vannak jogaink, akárhová is megyünk.

7. Emberi jog

A törvény előtt egyenlőek vagyunk.

8. Emberi jog

Emberi jogainkat védi a törvény.

9. Emberi jog

Nincs jogtalan letartóztatás.

10. Emberi jog

A tárgyaláshoz való jog.

11. Emberi jog

Bűnösségünk bebizonyításáig ártaltanok vagyunk.

12. Emberi jog

A magánélethez való jog.

13. Emberi jog

A mozgás szabadsága.

14. Emberi jog

Jog biztonságos lakóhely kereséséhez.

15. Emberi jog

Jog az állampolgársághoz.

16. Emberi jog

A házasság és a család.

17. Emberi jog

Jog az ember saját dolgaihoz.

18. Emberi jog

A gondolat szabadsága.

19. Emberi jog

Az önkifejezés szabadsága.

20. Emberi jog

A gyülekezési szabadság.

21. Emberi jog

A demokráciához való jog.

22. Emberi jog

Társadalmi biztosítás.

23. Emberi jog

A dolgozók jogai.

24. Emberi jog

A játékhoz való jog.

25. Emberi jog

Mindenki joga a szálláshoz és élelemhez.

26. Emberi jog

A tanuláshoz való jog.

27. Emberi jog

A szerzői jog.

28. Emberi jog

Szabad és tisztességes világ.

29. Emberi jog

Kötelességeink.

30. Emberi jog

Senki sem veheti el az Ön emberi jogait.